Brf Bron vid Nissan

Styrelsen

Ordförande  

Håkan Wallentin

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 072-514 07 63
E-post: hakan.wallentin@live.se  

Sekreterare   

Eva Ljungberg

Egon Östlunds gata 2, 302 24 Halmstad
Tel: 0734-45 57 64
E-post: evaljungberg@me.com

Ledamot     

Christer Wolrath

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 076-835 15 33
E-post: ac.wolrath@telia.com

Ledamot    

Gunnel Carlsson

Esaias Thoréns gata 7, 302 24 Halmstad
Tel: 070-550 68 12
E-post: gunnel18@live.se

Ledamot  

Mats Lövgren

Esaias Thoréns gata 7, 302 24 Halmstad
Tel: 0723-23 14 74
E-post: matslovgren@hotmail.com

Suppleant 

Anders Hultberg

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 0706-41 01 14
E-post: andershultberg@helens.se

Suppleant 

Ulf Johansson

Egon Östlunds gata 2,  302 24 Halmstad
Tel: 070-514 92 88
E-post: ulfkjohansson@gmail.com

Styrelsen

Brevlåda Esaias Thoréns gata 7

brfbronvidnissan@gmail.com

 

bor du i föreningen?

Logga in för att se mer