Brf Bron vid Nissan

Styrelsen

Ordförande  

Håkan Wallentin

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 072-514 07 63
E-post: hakan.wallentin@live.se  

Sekreterare   

Per-Axel Nilsson

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 073-546 99 67
E-post: peraxel_nilsson@msn.com

Ledamot     

Christer Wolrath

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 076-835 15 33
E-post: ac.wolrath@telia.com

Ledamot    

Gunnel Carlsson

Esaias Thoréns gata 7, 302 24 Halmstad
Tel: 070-550 68 12
E-post: gunnel18@live.se

Ledamot  

Mats Lövgren

Esaias Thoréns gata 7, 302 24 Halmstad
Tel: 0723-23 14 74
E-post: matslovgren@hotmail.com

Suppleant 

Nina Hultberg

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 0708-953277
E-post: hultbergnina@gmail.com

Suppleant 

Martin Gometz

Egon Östlunds gata 4, 302 24 Halmstad
Tel: 0706-16 94 45
E-post: martin.gometz@hotmail.se 

bor du i föreningen?

Logga in för att se mer